Velkommen til Oppvekstportalen!

Viktig informasjon ved innmelding til skolen samt søknad og endring av SFO- og Barnehageplass

Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud. I tillegg er det også her du skal svare på skoleinnmelding.

Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage eller SFO
Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søke om redusert foreldrebetaling i SFO

Søke om plass i barnehage eller SFO
(NB!_Søkeknapper øverst på denne siden.)

Folkeregistrert i Farsund kommune
Logg deg inn via ID-porten før du søker barnehage-/SFO-plass.
 • Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon. Husk å oppgi e-postadresse og mobilnummer (Vi ber deg lagre mobilnummer under feltet merket mobilnummer). Dersom du er innlogget lagres denne informasjonen.

  Pr. i dag ikke folkeregistrert i Farsund kommune
  Søk uten å være innlogget. Etter søknaden er sendt, må du logge inn for å lagre dine kontaktopplysninger.

  Svare på tilbud om plass
  For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass. Tilbud om plass sendes ut til den foresatte som er registrert som fakturamottaker.


  Når må jeg være innlogget:
  Du må logge inn i Oppvekstportalen for å:
  - Se tilbud og svare på om tilbud mottas.
  - Følge saksgangen til søknaden.
  - Endre på en søknad
  - Søke om å endre type plass.
  - Søke permisjon fra barnehageplass.
  - Ved plass i kommunale barnehager: Endre din egen kontakt informasjon og informasjon om andre barnehagen kan kontakte ved eks. sykdom osv.
  - Si opp plass. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.

  Skoleinnmelding 1. trinn
  Alle barn som skal begynne på 1. trinn kommende høst skal meldes inn av foresatte i Oppvekstportalen. Det vises for øvrig til informasjon om skoleinnmelding som kommunen hvert år sender ut til aktuelle foresatte.

  Tilgjengelighetserklæring